Türkiye Yardımseverler Derneği

Site Adı: Türkiye Yardımseverler Derneği

Site Tanımı: Derneğin amacı emek karşılığı yardımda bulunmak için çeşitli iş evleri açmak, bu iş evlerinde iş bilmeyenlere iş öğretmek. Maddi olanağı bulunmayan başarılı öğrencilere karşılıksız burs vermek, burs sağlamak, gerektiğinde burs alanları nakit veya hizmet yılı itibarı ile borçlandırmak. Muhtaç annelere doğumdan önce ve sonra yardım etmek. Çalışamayacak derecede düşkün veya yaşlı yoksullara yardımda bulunmak. Öğrenci yurtları, öğrenci pansiyonları, kreş, anaokulu, her kademedeki öğrenim kurumu ve gündüz bakımevi açmak ve yaptırmak; ilgili kurumların bulunmadığı yerlerde kimsesiz çocukları korumak. Huzurevi açmak, Okuma-yazma, dil ve çeşitli konularda meslek edindirme ve eğitim kursları açmak, Dispanserler, sağlık ocağı, ana çocuk sağlığı ve gençliğin bedenen gelişmesini sağlayan spor salonları, kütüphaneler, kültür ve sanat mekanları açmak, Vakıf kurmak, yurt içi ve yurt dışında kurulu vakıf ve derneklere üye olmak, platform oluşturmak. Derneğin amacına uygun konularda faaliyet gösteren diğer dernek ve vakıflarla gerektiğinde işbirliği yapmak. Derneğin amacının gerçekleşmesine yardımcı olacak yayınlar yapmak, gelir getirici sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerde bulunmak. Sağlık, eğitim ve çevre ile ilgili çalışmaları yapmak, yurt içi ve yurt dışı tabii afetlerde akçalı ve ayni yardımlar yapmak. Eğitim merkezleri açmak. Gıda Bankacılığı faaliyetinde bulunmak.

Site Adresi:

"Türkiye Yardımseverler Derneği" için aramalar: Bing - Google - Yahoo - Yandex