Hava Kirliliği Ölçüm Sistemleri, Proses Analizörleri, Su Kalitesi Ölçüm Cihazları

Site Adı: Hava Kirliliği Ölçüm Sistemleri, Proses Analizörleri, Su Kalitesi Ölçüm Cihazları

Site Tanımı:

tek temsilcisi TETRA A.Ş.

 

Hava ve su kirliliğini önlemenin en önemli kriterlerinden biri de kirletici kaynakların tespiti, denetimi ve hava ve su kalitesinin sürekli izlenmesidir. Bu çerçevede özellikle gelişmiş ülkelerde mobil ve sabit hava kalitesi ölçüm istasyon ağları bu amaca hizmet etmektedir. Hava kalitesinin izlenmesi pek çok başlıktan oluşmaktadır.

• Emisyon ve imisyon ölçümleri,

• Toz partikül ölçümleri,

• Uçucu organik bileşiklerin ölçümü (VOC), gaz ölçümleri,

• Meteorolojik parametrelerin ölçümü vb.

TETRA A.Ş  endüstriyel ve tesis bazındaki uygulamalarının yanı sıra, mobil araç hava kalitesi ölçüm istasyonu kurmadaki tecrübesiyle de bir adım öne çıkmaktadır. Gezici istasyonların dizaynı, cihazların temini ve kurulumu, herşey hazır halde teslimi TETRA’nın birçok başarılı çalışmaya imza attığı çalışmalardan sadece birkaçıdır. Gelişmiş cihaz kalitesi ve tetra tecrübesi bir aracı araç olmanın ötesine taşıyor.

Site Adresi:

"Hava Kirliliği Ölçüm Sistemleri, Proses Analizörleri, Su Kalitesi Ölçüm Cihazları" için aramalar: Bing - Google - Yahoo - Yandex